Midway

206 E Richardson
Puxico, MO 63960

Restaurant